ВИДИ ДОГОВОРІВ ПРО НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО УКЛАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ – за посиланням примірник, та додатково:

СПОЖИВАЧ МАЄ ПРАВО:
а) без пояснення причин відмовитись від укладеного договору протягом 14 календарних днів з дня його укладення за умови, якщо протягом семи днів в повному обсязі поверне Товариству суму отриманого кредиту та сплатить проценти за період з дня одержання до дня фактичного повернення кредиту;
б) частково або в повному обсязі достроково повернути кредит, розірвати договір або припинити його дію в порядку передбаченому чинним законодавством та/або договором;
мінімальний строк дії договору (якщо застосовується) — 5 днів;
зміни та доповнення до договору вносяться на підставі додаткових угод;
процентні ставки зазначені в договорі є фіксованими та не можуть бути збільшені без письмової згоди Споживача.

ЩОДО ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, ЩО НАДАЮТЬСЯ ТОВАРИСТВОМ:
Скарги Споживачів розглядаються Товариством в порядку та строки передбачені чинним законодавством України. З метою оперативного вирішення питань (розгляду скарг) та отримання необхідної інформації Споживач може звернутися до Товариства будь-яким зручним йому способом, зокрема електронним листом на електронну адресу або листом за адресою місцезнаходження Товариства.
За результатом розгляду скарг Товариство направляє відповідь Споживачу у спосіб в який надійшла скарга. Відповідь містить в собі інформацію про задоволення вимог Споживача або відхилення (як повністю так і в частині). Спори між сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі неможливості у судах.
Гарантійні фонди та компенсаційні схеми відносно фінансових послуг, що надає Товариство — відсутні.
При наданні фінансової послуги Товариство додержується вимог законодавства щодо захисту прав споживачів, в тому числі надає Споживачу інформацію, що вимагається законодавством з метою здійснення свідомого вибору щодо отримання фінансової послуги (кредиту).
Термін «Споживач» та «Клієнт» вживаються у значеннях, наведених в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», якщо інше прямо не вказано в документі.

Кредитний посередник – відсутній
Державне регулювання діяльності Товариства з 01.07.2020 року здійснює: Національний банк України: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9, Телефон: 0 800 505 240, е-mail: nbu@bank.gov.ua, сайт в мережі інтернет https://bank.gov.ua.