Про компанію

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАЛОН ФІНАНС"

Послуги

Лізинг

Лізинг

надання послуг з фінансового лізингу

Детальніше
Позика

Позика

надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту

Детальніше
Факторинг

Факторинг

надання послуг з факторингу

Детальніше

УМОВИ за яких кредитодавець, новий кредитор розпочинають діяльність із врегулювання простроченої заборгованості, здійснюють відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит

Відповідно до норм чинного законодавства України, нормативно-правових актів Національного Банку України та внутрішніх нормативних документів ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДПЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН ФІНАНС», код ЄДРПОУ 42139539 (далі – Товариство), а також на підставі укладеного між споживачем та Товариством договору про споживчий кредит, Товариство має право:

  1. Розпочати діяльність з врегулювання простроченої заборгованості починаючи з першого дня виникнення прострочення виконання грошового зобов’язання споживачем;
  2. Взаємодіяти із споживачем, його близькими особами, представником, спадкоємцем, поручителем, майновим поручителем або третіми особами з метою врегулювання простроченої заборгованості в тому числі направляти споживачу вимогу про повне дострокове погашення заборгованості за договором про споживчий кредит;
  3. На будь-якому етапі врегулювання простроченої заборгованості залучити колекторську компанію до врегулювання такої простроченої заборгованості;
  4. У будь-який момент незалежно від наявності простроченої заборгованості за споживчим кредитом згідно з укладеним із Товариством договором про споживчий кредит без згоди споживача відступити право вимоги за договором про споживчий кредит, в тому числі внаслідок укладення договору факторингу, будь-якій третій особі. Товарситво інформує споживача про таке відступлення відповідно до норм чинного законодавства України.

 

ПОРЯДОК ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ДОГОВОРОМ ПРО СПОЖИВЧИЙ КРЕДИТ

За рішенням ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДПЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АВАЛОН ФІНАНС», код ЄДРПОУ 42139539 ( далі – Товариство) право грошової вимоги за договором про споживчий кредит може бути відступлено новому кредитору.

Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється за договорами факторингу, відповідно до норм цивільного законодавства та з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про споживче кредитування». Відступлення права грошової вимоги за договором про споживчий кредит допускається фінансовій установі, яка відповідно до закону має право надавати кошти у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту, та/або послуги з факторингу.

У разі відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит новому кредитору Товариство повідомляє про це споживача у спосіб, визначений частиною першою статті 25 Закону України «Про споживче кредитування» та передбачений договором про споживчий кредит, та повідомляє про передачу новому кредитору персональних даних споживача, а також надає споживачу інформацію про нового кредитора (найменування, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України, місцезнаходження, інформацію для здійснення зв’язку – номер телефону, адресу, адресу електронної пошти). Зазначений обов’язок зберігається за новим кредитором у разі подальшого відступлення права вимоги за відповідним договором. Відступлення права вимоги за договором про споживчий кредит здійснюється не залежно від факту наявності простроченої заборгованості у споживача. Відповідно до положень ст. 516 Цивільного кодексу України, згода споживача на відступлення права грошової вимоги – не вимагається.

 

ПОРЯДОК І СПОСІБ ПОГАШЕННЯ ПРОСТРОЧЕНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ

Погашення простроченої заборгованості за договором про споживчий кредит здійснюється в порядку та у строки, що визначені умовами договору, укладеного зі споживачем фінансових послуг.

Способи погашення простроченої заборгованості:

– У відділеннях банків: сплатити кредит можна у відділенні будь-якого українського банку за реквізитами компанії вказаними в реквізитах кредитного договору чи на офіційному сайті.